เปลี่ยนยางที่ค็อกพิท

คุ้ม ครบ ไว

ผ่อน 0% นาน 10เดือน

ผ่อน 0%

นาน 10เดือน

เมื่อซื้อยางครบ 4

เส้นเฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ

เมื่อซื้อยางครบ 4 เส้นเฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ

Cockpit Club members

Cockpit Club members

Unlimited tire repair throughout the service life

free tire rotation every 10,000 km (4 times)

Tire safety check every 10,000 km

20% discount for wheel balancing and alignment

Unlimited tire repair throughout the service life free tire rotation every 10,000 km (4 times) Tire safety check every 10,000 km 20% discount for wheel balancing and alignment

5 years warranty

5 years warranty

Products will be warranted by Bridgestone Sales (Thailand) Co., Ltd. According t terms and condition stipulated in this Warranty Policy. Any expense for taking off or wearing tire, demurrage, damage of vehicle unused or damaged of incomvenience are not covered by this Warranty Policy.

Products will be warranted by Bridgestone Sales (Thailand) Co., Ltd. According t terms and condition stipulated in this Warranty Policy. Any expense for taking off or wearing tire, demurrage, damage of vehicle unused or damaged of incomvenience are not covered by this Warranty Policy.

tire-and-related-services

การติดตั้งยาง

การติดตั้งที่ถูกต้อง โดยพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมจากบริษัทบริดจสโตนฯ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ทำให้สามารถใช้งานยางรถยนต์ได้เต็มสมรรถนะ และปลอดภัยในการเดินทาง

การสลับยาง

การสลับยางทำให้ยืดอายุการใช้งานของยางรถยนต์ 

ตั้งศูนย์ล้อ

เป็นการตรวจ วัด และ ปรับมุมล้อให้มีค่าตามที่ผู้ผลิตกำหนด เพื่อความสะดวกต่อการควบคุมพวงมาลัย รวมถึงทำให้ยางรถยนต์สัมผัสกับผิวถนนได้เต็มหน้ายาง และ ใช้งานได้อย่างคุ้มค่า

ถ่วงล้อ

เป็นการปรับน้ำหนักของล้อแต่ละล้อให้เกิดความสมดุลมากที่สุด ซึ่งน้ำหนักที่ไม่สมดุลนั้นจะส่งผลให้พวงมาลัยมีอาการสั่น เต้นในขณะขับ ทำให้เกิดความกังวลในการใช้งาน และส่งผลให้ยางเกิดความสึกแบบไม่สม่ำเสมอได้ ดังนั้นจึงต้องมีการถ่วงล้อเพื่อปรับความสมดุลของล้อเป็นประจำทุก 10,000 กม.