SHELL น้ํามันเครื่อง SHELL HELIX HX8 DIESEL 5W-30 6L

น้ํามันเครื่อง SHELL HELIX HX8 DIESEL 5W-30 6L

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ - เต็มสมรรถนะ ในการทำความสะอาด และปกป้องเครื่องยนต์ - ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ โดยป้องกันการสึกหรอแม้เผชิญกับสภาวะการขับขี่ที่หนักหน่วง - เหมาะกับเครื่องยนต์ทุกประเภท ทุกยี่ห้อ และเป็นน้ำมันเครื่องที่ผู้ผลิตแนะนำ -ลดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเครื่อง ช่วยลดการเติมพร่อง - เหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซิน และเครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงผสมเบนซิน/เอทานอล